ترانه فیلی 1500 شانه تراکم 4500

ترانه
موجود
-
-

ترانه فیلی 1500 شانه تراکم 4500

 این نقشه یک نقشه زیبا و ظریف است در رنگبندی بسیار خاص و چشم نواز این نقشه  1500 شانه با تراکم 4500 میباشد و شما میتوانید این فرش رو با هر تناژ رنگی ست کنید و لذت ببرید

ترانه فیلی 1500 شانه تراکم 4500

مشخصات کلی